Delen

Subtotalen zichtbaar bij elke pagina bij een factuur of order

De volgende onderwerpen worden hieronder besproken:

Report Variable

Kies in het menu voor: Systeem –> Facturering –> Klantcategorieën –> knop “Stamgegevens”.
Open de desbetreffende layout met de knop “wijzigen”.
Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied van de layout.
Je kiest hier voor “Variables” in het menu en drukt op de knop “Add”
In onderstaand scherm vul je in: “Transport”. Druk op OK.

Report Properties

Daarna neem je onderstaande gegevens over:
Druk op “OK”

Report control toolbar

Je dient in de layout nu enige tekstonderdelen toe te voegen.
Voor het toevoegen van onderdelen maak je gebruik van de “report control toolbar”. Deze is te vinden onder menu –> Ontwerper -> report control toolbar.
Voor het toevoegen van tekst klikt u op het omcirkelde “A”-ikoontje. (zie afbeelding)
Type de tekst “Getransporteerd”.
Doe hetzelfde voor de tekst ” Transporteren”

Databasevelden aanmaken

Daarna dient u 2 databasevelden aan te maken. Klik op het AB-ikoontje en klik op de plek waar u het veld wilt plaatsen:

Field Properties

Vul de expression met : “Transport” en klik op OK

Print eigenschappen aanpasssen

Voor de toegevoegde velden moeten we de print-eigenschappen aanpassen, zodat deze velden alleen geprint worden als ze gevuld zijn (maar niet op pagina 1 afgedrukt worden).
Pas de velden “Getransporteerd” en het bijbehorende databaseveld aan door met de rechtermuisknop op het veld te klikken en te kiezen voor “Properties”. Het tabblad “Print When” vul je met onderstaande gegevens:
Klik daarna op OK

Label Properties

Pas de velden “Transporteren” en het bijbehorende databaseveld aan door met de rechtermuisknop op het veld te klikken en te kiezen voor “Properties”. Het tabblad “Print When” vul je met onderstaande gegevens:
Klik hierna op OK

Je kan de layout nu testen door dit document aan te maken met voldoende orderregels dat er meerdere pagina’s gedrukt moeten worden.

Gerelateerde artikelen

autoflex9
layout
wijzigen