Delen

Hoe verstuur je een SMS berichtje naar jouw klanten?

Interesse in de module SMS/WhatsApp module?
Mocht je deze module nog niet hebben, klik hier om contact met ons op te nemen.

De volgende onderwerpen worden hieronder besproken:

Stap 1. SMS knop

Het is een koppeling waarbij SMS berichten rechtstreeks vanuit Autoflex aan je klanten kunnen worden verzonden. Je kan in de stamgegeven van de klant op twee plekken kiezen om een SMS bericht te versturen:

Stamgegevens debiteur → Tools → SMS

Stap 2. SMS sjablonen aanpassen of aanmaken

Als je op SMS klikt dan kan je een sjabloon kiezen, deze kan je zelf aanpassen, klik hiervoor op de stamgegevens. Of je kan een nieuwe toevoegen, klik dan op nieuw.

Stamgegevens debiteur → SMS knop

Afspraak herinnering via SMS

Bij de stamgegevens van een relatie wordt het aanvink veld "Automatische afspraak herinnering via SMS" alleen getoond wanneer je toegang hebt tot Systeem → Relaties → Berichten

SMS sjabloon selecteren

Vervolgens moet bij Systeem → Service op het tabblad "SMS afspraken" een SMS sjabloon zijn geselecteerd.

Automatische afspraak herinnering via SMS

Hiermee activeer je de optie om een Automatische afspraak herinnering via SMS te versturen

Tekens die je niet mag gebruiken in een SMS sjabloon

SMS berichten worden opgemaakt in een standaard waarbij we zeker weten dat ze goed te lezen zijn door de ontvanger, en tekens altijd juist worden getoond.
Onderstaand een lijst van tekens (linkerzijde) die in het geval deze zijn opgenomen in het SMS bericht worden vervangen door een ander teken (rechterzijde).

Voorbeeld: òóôõöø > o  
Betekenis: ò of ó of ô of õ of ö of ø in het bericht wordt vervangen door o  

àáâãäå > a
æ > ae
ç > c
èéêë > e
ÌÎÏ > i
ìíîï > l
Ð > D
ñ > n
òóôõöø > o
œ > oe
ùúûüµ > u
ýÿ > y
ß > ss
€ > EUR
[ > (
] > )
{ > (
} > )
| > -
~ > -
¡ > !
¢ > C/
£ > PS
¥ > Y=
§ > SS
© > (c)
ª > a
« > <<
¬ > !
® > (r)
¯ > -
° > deg
± > +-
² > 2
³ > 3
´, ""
¶ > P
¹ > 1
º > 0
» > >>
¼ > 1/4
½ > 1/2
¾ > 3/4
¿ > ?
Æ > Ae
× > x
Þ > Th
÷ > /
þ > th

Alle overgebleven tekens moeten vervolgens aan de volgende standaard voldoen:
a tot en met z
A tot en met Z
0 tot en met 9
Speciale tekens: ' ”_ - (Space) ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @

Als het teken niet in bovenstaand overzicht voorkomt, dan wordt het teken uit het bericht verwijderd.

Gerelateerde artikelen

autoflex9
sms