Delen

Back-up terugzetten?

Wij adviseren om dagelijks, bij het beëindigen van de werkzaamheden in Autoflex, een back-up te maken vanuit Autoflex op een extern opslagmedium.
Op enig moment zou het kunnen gebeuren dat er een back-up terug gezet zou moeten worden.

Let op: dit geldt niet voor Autoflex online klanten!

De volgende onderwerpen worden hieronder besproken:

Alle gebruikers uitloggen

Om een back-up terug te zetten, is het in eerste instantie van belang om te weten waar Autoflex de back-up heeft neergezet en waar de back-up weer geplaatst dient te worden (de locatie van de datamap van Autoflex).
Voor de locaties van de back-up en de datamap gaat u hiervoor in Autoflex naar Extra - Back-up gegevens. Om hier door te kunnen klikken, dien je er voor te zorgen dat er verder in Autoflex niemand is ingelogd.

Locatie Datamap vaststellen

Je krijgt dan het volgende scherm te zien:

De lokatie bij “Map” is de plek waar de datamap van Autoflex staat. In bovenstaand geval vindt je de datamap genaamd “AFLWIN” op de lokatie C:
Bij “Doel” ziet je dat er staat ingesteld dat de back-up gemaakt wordt in de map: C:”\Autoflex Back-up.

Oude Datamap kopieëren

Ga via “Deze Computer” op uw PC naar de locatie van de datamap AFLWIN en maak eerst een handmatige kopie van de datamap AFLWIN en sla deze op een andere locatie op.

Als dit gebeurd is, verwijderd u de datamap AFLWIN hier in zijn geheel.

Backup uitpakken

Hierna gaat u naar de locatie van de back-up en selecteert hier de gewenste back-up wat u terug wilt plaatsen. De back-up wordt door Autoflex in een ZIP-formaat weggeschreven, dus om het bestand weer te kunnen uitpakken heeft u hier software voor nodig zoals Winzip of Winrar (deze software kunt u op internet vrijblijvend downloaden).

Backup op juiste locatie terugzetten

Als u dubbelklikt op het back-up bestand, dan zal getoond worden wat er in het Zip-bestand zit. Je dient ervoor te kiezen om de map AFLWIN uit te pakken naar de locatie waar u de originele datamap AFLWIN heeft verwijderd. (in ons voorbeeld op locatie C:)
Als het bestand is teruggezet, kan je Autoflex weer openen en zal de data getoond worden zoals die in de back-up is opgeslagen.

Gerelateerde artikelenautoflex9
smtp
instellingen
mail