Opschonen van je database

In Autoflex 9 kunnen de gegevens kunnen worden opgeschoond bij Systeem → Opschonen database.

Let op: Maak altijd eerst een back-up voordat deze functie wordt gebruikt! Bij twijfel kan de Servicedesk dit in overleg voor je doen.

Begin met het instellen van een tot en met datum, dit is de datum tot wanneer de gegevens opgeschoond zullen worden. Onderstaand de verschillende tabellen beschreven.

Debiteuren en/of crediteuren:
Op basis van de laatste bezoekdatum worden de debiteuren verwijderd.
Uit de volgende tabellen worden de gegevens verwijderd:
dafldrel (debiteuren)
dafldfhs (klanthistorie)
dafldexp (gekoppelde documenten)
dafldope (openstaande posten)

Verwerkte orders:
Op basis van de order datum en het kenmerk “verwijderd” in de database, worden de orders verwijderd. Dit betreffen dus orders die niet meer werden getoond (verwerkt zijn), actieve zichtbare orders in Autoflex worden dus niet verwijderd. Uit de volgende tabellen worden de gegevens verwijderd:
dafldohd (order headers)
dafldoln (orderregels)
dafldoxp (gekoppelde documenten)

Taken:
Op basis van de aanmaakdatum worden de taken verwijderd uit de tabel dafldtas

Facturen:
Op basis van de factuurdatum worden de facturen verwijderd uit de volgende tabellen:
dafldihd (factuur headers)
dafldiln (factuur regels)
dafldtrn (journaalregels)
dafldcps (voertuig in- en verkopen)

Bestand voor de in- en verkoop:
Op basis van de in- en verkoopdatum worden de gegevens verwijderd uit de volgende tabellen:
dafldcps (voertuig in- en verkopen)
dafldtrn (journaalregels)

Auto’s:
Op basis van de laatste bezoekdatum worden de gegevens verwijderd uit de volgende tabellen:
dafldcar (voertuig tabel)
dafldpic (afbeeldingen)
dafldaxp (gekoppelde documenten)
dafldoct (opties- en accessoires)
dafldocf (opties- en accessoires)
dafldhec (koppeling met Hexon)

Brandstof / shop:
Op basis van de bondatum worden de gegevens verwijderd uit de volgende tabellen:
dafldshd (kassabonnen header)
dafldsln (kassabonnen regels)

Inkoopfacturen:
Op basis van de inkoopfactuur datum worden de gegevens verwijderd uit de volgende tabellen:
dafldikh (inkoopfactuur headers)
dafldikl (inkoopfactuur regels)
dafldtrn (journaalregels)
dafldcps (voertuig in- en verkopen)

Reparatiehistorie:
Op basis van de factuurdatum op basis waarvan de historie is aangemaakt, worden de gegevens verwijderd uit de volgende tabellen:
dafldchh (historie header)
dafldchl (historie regels)

Opties en accessoires:
Op basis van de laatste bezoekdatum van een voertuig worden de opties- en accessoires verwijderd uit de volgende tabellen:
dafldoct (opties- en accessoires)
dafldocf (opties- en accessoires)

Artikelen:
Artikelen worden verwijderd uit de tabel dafldart wanneer ze aan de volgende condities voldoen:
Het ingestelde vrije artikelnummer (optionele instelling) komt niet voor in het artikelnummer
Het artikelnummer is niet ingesteld als onderdeel voor de korting
Het artikelnummer is niet ingesteld voor huur/leen voertuigen
Het artikelnummer is niet ingesteld als arbeid artikel
Het is geen voorraad artikel
De voorraad is minder of gelijk aan 0
Het is niet van het type overig
Het is geen brandstof artikel
Verbergen niet is aangevinkt
Het artikel komt niet voor op een order die nog niet is verwerkt
Het artikel komt niet voor op een receptuur
Het artikel maakt geen deel uit van een samengesteld artikel
Het artikel staat niet op een besteladvies wat nog niet is verwerkt
Het artikel staat niet op een pakbon wat nog niet is verwerkt
Het artikel staat niet op een brandstofbon wat nog niet is verwerkt

De gegevens worden uit de volgende tabellen verwijderd:
dafldart (artikelen)
dafldapr (inkoopprijzen onderdelen)
dafldahs (artikelhistorie)
dafldran (alternatieven)
dafldarc (onderdeel met samengestelde onderdelen)
dafldarl (leverancier onderdelen)
dafldrts (realtime voorraad)
dafldahd (prijsafspraken)