Standaard rekeningschema Autoflex

Dit rekeningschema (of rekenschema) is tot stand gekomen door onze jarenlange ervaring met garagebedrijven. Dit schema is afgestemd met verschillende boekhouders en accountants. 

Wanneer je zelf geen aangepast schema aanlevert wordt Autoflex met dit boekhoudschema geïnstalleerd. 

Nummer

Omschrijving

Type

1000

Debiteuren

Balans

1200

Kas

Balans

1225

Bank

Balans

1250

giro

Balans

1260

pin

Balans

1300

Crediteuren

Balans

1400

BTW hoog verkoop

Balans

1405

BTW laag verkoop

Balans

1406

BTW marge verkoop

Balans

1407

BTW 0%

Balans

1410

BTW hoog inkoop

Balans

1411

BTW marge inkoop

Balans

1415

BTW laag inkoop

Balans

1416

BTW ICL

Balans

1417

BTW icv

Balans

1418

BTW Export

Balans

1419

BTW Import

Balans

3100

Voorraad Nieuwe BTW auto's

Balans

3110

Voorraad gebruikte BTW auto's

Balans

3120

Voorraad marge auto's

Balans

4000

Brutoloon

V&W

4010

Sociale Lasten

V&W

4030

Ziekenfondswet

V&W

4040

Personeelsvergoedingen

V&W

4050

Vakantiegeld

V&W

4080

Kantinekosten

V&W

4090

Overige personeelskosten

V&W

4095

MN services

V&W

4100

Huur

V&W

4105

Energiekosten

V&W

4110

Onderhoud inventaris

V&W

4130

Leges

V&W

4190

Overige huisvestingskosten

V&W

4300

Kantoorkosten

V&W

4310

Telefoon- / Fax. kosten

V&W

4315

Postzegels

V&W

4320

Drukwerk / Papier etc.

V&W

4330

Administratie kosten

V&W

4350

Kleine aanschaffingen kantoor

V&W

4390

Overige kantoorkosten

V&W

4400

Brandstof kosten

V&W

4410

Onderhoud vervoermiddelen

V&W

4420

Assurantie vervoersmiddelen

V&W

4430

Belasting vervoermiddelen

V&W

4500

Reclame kosten

V&W

4510

Advertentiekosten

V&W

4530

Reis- en verblijfkosten

V&W

4540

Representatiekosten

V&W

4550

Transport- / vrachtkosten

V&W

4580

Incassokosten vorderingen

V&W

4590

Overige verkoopkosten

V&W

4600

Assuranties

V&W

4640

Incassokosten schulden

V&W

4690

Overige algemene kosten

V&W

4800

Kosten betalingsverkeer

V&W

4810

Bankrente

V&W

4815

Betalingsverschillen

V&W

4835

Bankkosten

V&W

4840

Rente leningen

V&W

4890

Overige financieringskosten

V&W

4895

Overige verschillen

V&W

4900

Opknapkosten nieuw

V&W

4900

Afschrijvingskosten inventaris

V&W

4902

Afschr. vervoermiddelen

V&W

4910

Opknapkosten gebruikt

V&W

4920

Afschrijving voorraden

V&W

4950

Garantiekosten nieuw

V&W

4960

Garantie gebruikt

V&W

4980

Diverse kosten werkplaats

V&W

7000

Inkoop algemeen

V&W

7010

inkoop onderdelen

V&W

7011

Inkoop onderdelen marge

V&W

7100

Kostprijs Nieuwe BTW auto's

V&W

7110

Kostprijs gebruikte BTW auto's

V&W

7120

Kostprijs marge auto's

V&W

7130

Inkoop leges

V&W

7900

Inkoop 0%

V&W

8000

Omzet algemeen

V&W

8010

Omzet onderdelen

V&W

8011

Omzet marge onderdelen

V&W

8025

Omzet arbeid

V&W

8100

Omzet Nieuwe BTW auto's

V&W

8101

Omzet BPM nieuw

V&W

8110

Omzet Gebruikte BTW auto's

V&W

8111

Omzet BPM gebruikt

V&W

8120

Omzet marge auto's

V&W

8130

Omzet leges

V&W

8900

Omzet 0%

V&W

8910

Omzet onderdelen intern

V&W

8925

Omzet arbeid intern

V&W

Gerelateerde artikelen