Subtotalen toevoegen aan een autofactuur

De volgende onderwerpen worden hieronder besproken:

Klantcategorieën

Kies in het menu voor: Systeem → Facturering → Klantcategorieën → knop “Stamgegevens”.
Open de desbetreffende lay-out met de knop “wijzigen”.

Data Grouping

Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied van de lay-out. In dit menu kiest u voor “Data Grouping”

Report Properties

U komt in het scherm “Report Properties” Druk hier op de Knop “Add” en type de volgende tekst in het omcirkelde veld: _lines.l_lic_plat

Extra band

Na deze toevoeging is er een extra “band” aangemaakt. U kunt met de muis deze band iets naar beneden verplaatsen, zodat u ruimte maakt voor toe te voegen tekst.

Report Variable

Klik nogmaals met de rechtermuisknop op een leeg gebied van de layout.
U kiest nu voor “Variables” in het menu en drukt op de knop “Add”
In onderstaand scherm vult u in: “Subtotaal”. Druk op OK.

Report Properties

In het volgende veld neemt u onderstaande gegevens over:
Daarna klikt u op OK.

Report Control Toolbar

Voor het toevoegen van onderdelen maakt u gebruik van de “report control toolbar”. Deze is te vinden onder menu –> Ontwerper -> report control toolbar.
Voor het toevoegen van tekst klikt u op het omcirkelde “A”-icoontje. (zie afbeelding)
Type de tekst “Subtotaal”.

Datavelden

Daarna maakt u 3 databasevelden aan
Deze 3 databasevelden vult u met respectievelijk:

  • l_lintotex

  • round(l_vat_amnt,2)

  • l_lintotin

Field properties

Vul de expression met : “l_lintotex" en klik op OK

Printeigenschappen velden aanpassen

Voor de toegevoegde velden moeten we de printeigenschappen aanpassen, zodat deze velden alleen geprint worden als ze gevuld zijn.
We selecteren alle velden tegelijk. Houdt de Shifttoets ingedrukt en klik daarna één voor één op de velden die u aangemaakt heeft.

Properties printeigenschappen

Kies daarna met de rechtermuisknop voor “Properties”.

Multiple Selection

In het volgende scherm kiest u voor het tabblad “properties” en vult de waarde “subtotaal>0” in bij het veld wat gearceerd is.
Druk op OK


U kunt de lay-out testen door een autofactuur te maken met verkoop van een BTW-auto en op deze factuur een auto in te ruilen.

Gerelateerde artikelen


autoflex9
subtotalen