Koppeling met Tevreden.nl

Met behulp van deze koppeling is het mogelijk om vanuit Autoflex een enquête via Tevreden.nl te versturen op het moment dat er een factuur gemaakt wordt voor een klant.
Deze koppeling kan alleen worden gebruikt met de Business versie.


Stap 1: Activeren koppeling

Een eerste vereiste om hiervan gebruik te kunnen maken is dat je de koppeling activeert in Autoflex en daarna uzelf aanmeldt bij Tevreden.nl. Voor het activeren van de koppeling gaat u in Autoflex naar Extra Opties > Tabblad koppelingen / Paden. Klik hier op het vinkje "Tevreden.nl" Vervolgens wordt er een Autoflex nummer getoond, dit nummer geeft Autoflex door aan Tevreden.nl per e-mail aan [email protected].

Zodra het Autoflex nummer bij Tevreden.nl is geregistreerd kunt u vanaf de volgende dag werken met de koppeling.

Stap 2: Instellingen

Verder kan je bij “Interval in maanden voor verzenden enquête” aangeven hoe vaak voorgesteld dient te worden een enquête te versturen.Verder dient bij het tabblad SMS-Outlook (via Extra > Opties) het “Van” en “Antwoordadres” ingevuld te zijn.

Mochten er klanten zijn die permanent geen enquête willen ontvangen, dan kan je bij de stamgegeven van desbetreffende klant een vinkje aanzetten bij “Verzend geen enquête”.

Stap 3: Werkwijze

Wanneer je nu een order om zet naar een factuur, zal er in het printen/verwerken order-scherm een aanvinkveld komen voor het verzenden van de enquête.


Wanneer je nu kiest voor “Afdrukken/Verwerken”, zal het keuzescherm voor het verzenden van het enquêteformulier naar de klant verschijnen.

Op basis van de orderregels in de order wordt er al een voorstel gedaan welke vragenlijst het beste bij de factuur past. Je kan zelf dit voorstel aanpassen door op het pijltje naast het voorgestelde vragenlijst te klikken en een andere vragenlijst te kiezen.

Verder kan je de verzenddatum aanpassen in dit scherm. Voor een correcte verwerking van de vragenlijst is het noodzakelijk een leeftijdscategorie van de klant te selecteren. Wanneer er een geboortedatum is ingevuld bij de stamgegevens van de relatie, wordt de leeftijdscategorie automatisch geselecteerd bij het verzenden van de enquête.
Selecteer hierna het e-mailadres van de klant waar de enquête naar toe gezonden dient te worden en klik daarna op “OK”.
Mocht er 1 of meer verplichte velden bij de stamgegeven van de relatie niet zijn ingevuld, dan komt Autoflex met een scherm waarbij je gevraagd wordt of u de stamgegevens van de relatie wilt openen om de ontbrekende gegevens wilt invullen. Hierna wordt alsnog de enquête verzonden worden.

Het is mogelijk om ook nadat de factuur gemaakt is, een enquête te verzenden.
Hiervoor ga je naar het overzicht Facturen en selecteert de factuur waarvoor je een enquête wilt verzenden. Klik onder in het scherm op de button “Specificatie” .


Je krijgt nu een specificatie van de factuur te zien. Boven in het scherm ziet u meerdere tabbladen. Kies hier voor tabblad “Enquête” en klik links op de button voor het verzenden van de enquête. U krijgt dan weer het keuzescherm te zien voor het verzenden van de enquête.


Autoflex slaat elke verzonden enquête op bij de historie van de klant. Het volgende wordt opgeslagen:
- Soort vragenlijst wat verzonden is
- de datum van verzending
- leeftijdscategorie
- naar welk mailadres het verzonden is


Gerelateerde artikelen