Delen

Hoe stel je Tevreden.nl in?

De volgende onderwerpen worden hieronder besproken:

Let op: De koppeling met Tevreden.nl is mogelijk vanaf Autoflex Business versie.

Wist je dat bijna 80% van de internetgebruikers hun keuze bepaald door online klantenreviews? Laat daarom online zien waarom klanten voor jouw autobedrijf kiezen en hoe ze je beoordelen!
Tevreden.nl geeft met doeltreffende vragenlijsten een goed inzicht in klantbeleving na bezoek aan de werkplaats, of na aanschaf van een occasion.

Wat kun je met Tevreden.nl

Met behulp van deze koppeling is het mogelijk om vanuit Autoflex een enquête via Tevreden.nl te versturen op het moment dat er een factuur gemaakt wordt voor een klant.
Een eerste vereiste om hiervan gebruik te kunnen maken is dat je jezelf aanmeldt bij Tevreden.nl.
Nadat wij bericht hebben gehad van Tevreden.nl, ontvang je van ons de instructies met wat er ingesteld dient te worden in Autoflex en de werkwijze. Hierna kan je gelijk gebruik maken van deze dienst.

Instellen van de koppeling met Tevereden.nl

Het inschakelen van de koppeling met Tevreden.nl doe je via Extra - Opties - tabblad Koppelingen/ Paden. Zet hier het vinkje aan bij “Gebruik Tevreden.nl
Verder kan je bij “Interval in maanden voor verzenden enquête” aangeven hoe vaak voorgesteld dient te worden een enquête te versturen.

Welke velden moeten er zijn ingevuld om een enquête te kunnen versturen?

Op het moment dat u het vinkje aanzet voor “Gebruik Tevreden.nl” krijgt u gelijk een
scherm te zien met een melding welke velden gevuld dienen te zijn om een enquête te
kunnen versturen.

Outlook: van en antwoordadres instellen

Verder dient bij het tabblad SMS-Outlook (via Extra → Opties) het “Van” en
“Antwoordadres” ingevuld te zijn.

Verzend geen enquête instellen

Mochten er klanten zijn die permanent geen enquête willen ontvangen, dan kunt u bij de
stamgegeven van desbetreffende klant een vinkje aanzetten bij “Verzend geen enquête”.

Het gebruik van de koppeling

Wanneer u nu een order om zet naar een factuur, zal er in het printen/verwerken orderscherm een aanvink veld komen voor het verzenden van de enquête.

Enquêteformulier verzenden via E-mail

Wanneer je nu kiest voor “Afdrukken/Verwerken”, zal het keuzescherm voor het verzenden van het enquêteformulier naar de klant verschijnen.

Bijpassende vragenlijst selecteren

Op basis van de orderregels in de order wordt er al een voorstel gedaan welke vragenlijst het beste bij de factuur past.
Je kan zelf dit voorstel aanpassen door op het pijltje naast het voorgestelde vragenlijst te klikken en een andere vragenlijst te kiezen.

Verder kan je de verzenddatum aanpassen in dit scherm. Voor een correcte verwerking van de vragenlijst is het noodzakelijk een leeftijdscategorie van de klant te selecteren.
Wanneer er een geboortedatum is ingevuld bij de stamgegevens van de relatie, wordt de leeftijdscategorie automatisch geselecteerd bij het verzenden van de enquête.

Selecteer hierna het mailadres van de klant waar de enquête naar toe gezonden dient te worden en klik daarna op “OK”.
Mocht er 1 of meer verplichte velden bij de stamgegeven van de relatie niet zijn ingevuld, dan komt Autoflex met een scherm waarbij u gevraagd wordt of je de
stamgegevens van de relatie wilt openen om de ontbrekende gegevens wilt invullen.
Hierna wordt alsnog de enquête verzonden worden. Het is mogelijk om ook nadat de factuur gemaakt is, een enquête te verzenden.
Hiervoor ga je naar het overzicht Facturen en selecteer de factuur waarvoor je een enquête wilt verzenden. Klik onder in het scherm op de button “Specificatie”.
Je krijgt nu een specificatie van de factuur te zien. Boven in het scherm zie je meerdere tabbladen. Kies hier voor tabblad “Enquête” en klik links op de button voor het
verzenden van de enquête. Je krijg dan weer het keuzescherm te zien voor het verzenden van de enquête.

Enquête historie van de klant bekijken

Autoflex slaat elke verzonden enquête op bij de historie van de klant. Het volgende wordt opgeslagen:

  • Soort vragenlijst wat verzonden is

  • De datum van verzending

  • De leeftijdscategorie

  • Naar welk mailadres het verzonden is

Gerelateerde artikelen
tevreden
autoflex9