Delen

Pechonderwegservice.nl koppeling instellen

Hoe stel ik de Pechonderwegservice.nl in voor gebruik?
De koppeling is beschikbaar in Autoflex 9 vanaf versie 9.69.35 in combinatie met een “Business” licentie.

Wat is de Pechonderwegservice?

Pech is nooit leuk en komt altijd ongelegen. De zekerheid van een goede 24/7 pechhulp bij onverhoopte pech zorgt voor zorgeloos rijplezier. De mobiliteitsservice van Pechonderwegservice.nl voorziet 1 jaar lang van een goede en complete pechhulp in uw eigen woonplaats, in Nederland én in Europa. Zij helpen bij pech met auto, caravan én aanhanger.

Instellen

Koppeling

Ga naar: Extra > Opties > koppelingen.

Klik op “API key invoeren” en neem de API key over die je hebt ontvangen van Pechonderwegservice.nl
Klik op “opslaan en sluiten”, en klik nogmaals op “opslaan en sluiten” om het Opties scherm te sluiten.

Gebruiken

Stamgegevens auto

Bij de stamgegevens van het voertuig kan een pas worden aangevraagd. Klik op “Pechhulp” en klik op “Pech onderweg service”

Selecteer een gewenste Pas die je wilt aanvragen. Wanneer niet alle vereiste gegevens voor het aanvragen van een Pas beschikbaar zijn, dan worden de ontbrekende gegevens getoond, zie in onderstaand voorbeeld. Bij de stamgegevens van de relatie kunnen deze ontbrekende gegevens worden ingevoerd.

In onderstaand voorbeeld zijn alle gegevens beschikbaar en kan op “Pas aanvragen” worden geklikt.

Na het klikken op “Pas aanvragen” moet de aanvraag eerst worden bevestigd.

Zodra de pas succesvol is aangevraagd wordt onderstaande melding getoond en wordt het scherm gesloten. Desgewenst kan het pechhulp scherm opnieuw worden geopend door op de knop “Pechhulp” te klikken.

Printen van de PDF

Pechonderwegservice.nl

Klik op Print PDF om voor alle actieve passen een PDF te downloaden. Voorbeeld van een pdf:


Gerelateerde artikelen