WESP koppeling instellen

Om de koppeling tussen Autoflex 9 en WESP tot stand te brengen moet eerst een aantal dingen worden ingesteld.

Gegevens WESP invullen

Klik in het menu op Extra > Opties > Koppelingen.

  • Onder het kopje ‘Verbeterservice’ kunnen de gegevens ingevuld worden. Mocht je het kopje ‘Verbeterservice’ niet zien dan werk je mogelijk met een verouderde versie van Autoflex. Een update van Autoflex is dan nodig.

  • Vul je de gebruikersnaam en het wachtwoord in. En de FTP mode op ‘2 passive’ staan (deze ontvang je van WESP in 2 mailtjes).

  • Nu klik je op ‘Opslaan en sluiten’.

Bij het afsluiten van Autoflex zal Autoflex de nodige data verzamelen en doorsturen naar WESP. Dit gebeurt elke keer automatisch als Autoflex wordt afgesloten.

Autoflex gebruiker opzoeken

Klik in het menu Admin > Ingelogde gebruiker

Klik in het menu op Admin > Ingelogde gebruikers   
Onthoud de ingelogde gebruiker.

Toon herinnering verbeterservice instellen

Klik in het menu Systeem > Personeel

Open de stamgegevens van de ingelogde gebruiker.

Vink op het tabblad Instellingen de optie Toon herinnering verbeterservice aan. Wekelijks zal bij het afsluiten van Autoflex de benodigde data worden doorgestuurd naar WESP.

Om hiermee te kunnen werken is de toegangsbeveiliging nodig. De beschrijving hiervoor kun je vinden op de volgende pagina: https://docs.autoflex9.nl/wiki/x/EYDTK   

Om een goede WESP rapportage te krijgen is het ook gewenst dat er gewerkt wordt met de module Tijdregistratie.

Dit houd tevens in dat er goed naar de lijst van onderdelen moet worden gekeken dat alles wat direct met arbeid te maken heeft ook ingesteld staat als verrichting. Bij veel bedrijven hanteren ze een vaste prijs voor diverse werkzaamheden, zoals bijv. een airco check. Hiervoor zal dan een receptuur moeten worden aangemaakt waarbij de onderverdeling van de arbeid en de gebruikte materialen is uitgesplitst en d.m.v. verborgen regels.

Stamgegevens recepturen

Inkoopprijzen in Autoflex 9 tbv WESP in de module voorraadbeheer

Extra > Opties

Om de WESP data nog beter te verrijken ontvangt Autoflex van verschillende grossiers de inkoopprijzen van onderdelen. Op basis van deze inkoopprijzen kan WESP betere vergelijkingen maken. Autoflex biedt de mogelijkheid om af te dwingen dat een inkoopprijs, mocht die niet zijn ingevuld, alsnog in te vullen voor dat een factuur wordt gemaakt. Grossiers waarvan Autoflex o.a. inkoopprijzen ontvangen zijn: GHS, GroupAuto, Cartal en WM. Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 9.56.00. 

In onderstaande stappen wordt uitgelegd hoe je dit zelf kunt instellen:

Open het opties scherm: Klik in het menu op Extra > Opties en vervolgens op het tabje Facturering. Hier zet je een vinkje bij Inkoopprijzen in order verplicht bij verwerken naar factuur

Waarschuwing bij onderdelen zonder inkoopprijs

Als je nu een werkorder wilt verwerken waarop onderdelen staan zonder inkoopprijs dan komt Autoflex met bovenstaande melding.

Inkoopprijs invoeren

Vervolgens verschijnt onderstaand scherm waarbij de inkoopprijs moet worden ingegeven.
Nu kan de order weer op de normale manier verwerkt worden.

Gerelateerde artikelenautoflex9
koppeling
wesp