Meldingen door netwerkstoringen oplossen?

De volgende onderwerpen worden hieronder besproken:

Beschrijving

Autoflex wordt gestart met de data op een netwerklocatie en tijdens het werken in het programma treden foutmeldingen/programmastoringen op. Ook kan het dat je de ervaring hebt dat Autoflex minder snel reageert.

Verklaring

Deze meldingen verschijnen als de netwerkverbinding naar Autoflex-bestanden wordt verbroken. De oorzaak voor deze meldingen moet worden gezocht in het Windows-netwerk. Er zijn in Autoflex geen mogelijkheden om dit op te lossen.

Oplossing

Bij het optreden van deze meldingen zal Autoflex moeten worden afgesloten. Als de netwerkverbinding is hersteld, kan Autoflex opnieuw worden gestart. Lukt het je zelf niet de netwerkverbinding te herstellen, vraag dan jouw systeembeheerder je te helpen.

Tips voor netwerkstoringen

Netwerkstoringen kunnen optreden door bijvoorbeeld een probleem in:

 • De netwerkapparatuur

 • Stuurprogramma's van deze netwerkapparatuur

 • Het Windows-netwerkprotocol (SMB)

 • Instellingen in Windows

Onderstaande tips zijn bedoeld om bekende veelvoorkomende problemen uit te sluiten in de netwerkomgeving. We adviseren je om onderstaande stappen door jouw systeembeheerder te laten uitvoeren.

Windows

 1. In Windows 10 verplicht Microsoft SMB2 voor netwerkcommunicatie. Om te zorgen dat Autoflex goed blijft werken adviseren wij de volgende aanpassingen te doen op elk werkstation met Windows 10.

  • Registersleutel

   Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\CacheFileTimeout

   Deze moet waarde 0 hebben. Als de genoemde registersleutel niet bestaat, zul je deze moeten aanmaken via New > DWORD (32-BIT) Value.

  • Na het aanmaken van bovenstaande registry entry, voer je de volgende Windows Powershell-commando's uit als Administrator:

   Set-SmbClientConfiguration -DirectoryCacheLifetime 0
   Set-SmbClientConfiguration -FileInfoCacheLifetime 0
   Set-SmbClientConfiguration -FileNotFoundCacheLifetime 0
  • Installeer de volgende Windows-update van Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/4284848/windows-10-update-kb4284848.

 2. Als het besturingssysteem Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 of Windows Server 2012 R2 als client is geïnstalleerd en een niet-Windows-besturingssysteem dat alleen SMB 2.0 en 2.1 ondersteunt op de fileserver is geïnstalleerd, dan wordt geadviseerd de instelling Secure Negotiate uit te schakelen in het Windows-netwerkprotocol zoals beschreven in "Uitschakelen van "Secure Negotiate" op de client".

 3. Daarnaast kunnen door Microsoft geadviseerde aanpassingen in het Windows-register op de clients worden uitgevoerd. Zie daarvoor "SMB2 Client Redirector Caches Explained". Als de daar genoemde registerwaarden niet bestaan, zul je deze moeten aanmaken.

Netwerk

 1. Sluit een oorzaak uit in de netwerkapparatuur zoals netwerkkabels, switches en routers met de informatie uit "Geavanceerde probleemoplossing voor netwerkadapter Windows-werkstations".

 2. Controleer een ruime periode de netwerkverbinding op storingen via het 'pingen' vanaf de client naar de netwerklocatie waar Autoflex data staat met de informatie in "Test Network Connection with Ping and PathPing".

Aanvullende tips voor de netwerkkaarten

Een veelvoorkomende oorzaak van netwerkstoringen is een probleem in het stuurprogramma van de netwerkkaart. Bijvoorbeeld doordat de geïnstalleerde versie van het stuurprogramma van de netwerkkaart niet wordt ondersteund door het gebruikte Windows-besturingssysteem. Een andere oorzaak is een functie van de netwerkkaart om energie te besparen waardoor de netwerkverbinding wordt verbroken na een periode van inactiviteit. Onderstaande tips kun je gebruiken op de computer waarop Autoflex wordt gestart:

 1. We adviseren om de waarde Auto (Negotiation) te gebruiken in de netwerkkaartinstelling Speed & Duplex. Je kunt testen met een specifieke snelheid met de waarde Full Duplex. De optimale waarde is afhankelijk van de gebruikte hardware in het netwerk. Zie "Configure Network Adapters".

 2. De energiebeheeroptie voor de netwerkkaart(en) moet uit worden gezet. Zie ook "Power Management for Network Devices in Windows 7".

 3. Een probleem met het stuurprogramma van de netwerkkaart kan worden uitgesloten door deze te deïnstalleren en opnieuw te installeren met Windows Update of een vorige versie van het stuurprogramma in gebruik nemen. Zie ook "Hoe los ik problemen met netwerkadapters op?" en "How do I install drivers for my network adapter?".

Instellingen van de netwerkschijf

Het is mogelijk dat de data van Autoflex op een netwerkschijf staat. Als deze netwerkschijf wordt beheerd door Groepsbeleid (Group Policy), dan zijn er verschillende mogelijkheden voor het aanmaken en onthouden van deze netwerkschijf als een gebruiker inlogt in Windows. We adviseren in de instellingen van de netwerkschijf te kiezen voor de optie Update ('vernieuwen') in plaats van Replace ('vervangen'). Zie voor meer informatie en de stappen: "Configure a Mapped Drive Item".

Gerelateerde artikelen

autoflex9
netwerk